کیت ویترکتومی کوتاه گیج27 | جدید

کمپانی DORC مفتخر است که از معرفی ست جدیدی از ابزارهای بهینه شده برای چالش چشمان کوچکتر خبر می­ دهد.

کیت ویترکتومی کوتاه 27G (کد مرجع 8310.27KS) شامل 3 ابزار زیر است:

سیستم کانولای یک مرحله­‌ای کوتاه 27G

  • وارد کننده و تروکار 25٪ کوتاهتر*
  • تروکار برای بهبود نگهداری طراحی شده است

پروب نورداخل چشمی شیلد شده

  • 20% کوتاهتر *
  • افزایش 65% ای خروجی نور**

پروب ویترکتومی TDC کوتاه 27G

  • 26% کوتاهتر *
  • افزایش 60% ای استحکام *

کیت ویترکتومی کوتاه 27G برای کنترل حداکثر توسط پزشک و جراحی با حداقل تهاجم طراحی شده است.

* در مقایسه با ابزارهای استاندارد 27G

** در مقایسه با الیاف استاندارد قبلی 27G

کیت ویترکتومی کوتاه 27G (انیمیشن محصول)

اسکرول به بالا